Rlambert.be
stripverhalen op postzegels
Ga naar de inhoud

DE SMURFEN
 (Fr. Les Schtroumpfs)

Info over de geestelijke vader : Peyo      

  •  België  

  • Polen
Deze Poolse zegels zijn "underground" :

Tijdens de opstand periode van Solidariteit 1988-89 werden zo verscheiden reeksen uitgebracht - Het doel lijkt mij duidelijk een reaktie op het toenmalige regime - Maar hoeveel er zijn en in welke mate deze gebruikt werden is mij een raadsel. Mocht iemand daar meer van weten zou ik het op prijs stellen mij daarover te willen contacteren.
Het blijft toch wel een mooie staaltje geschiedenis, niet ?


  •  Zwitserland

Copyright (C) rlambert webdesign
Terug naar de inhoud