stripverhalen op postzegels
RLambert.be
Ga naar de inhoud

NEDERLAND

kinderzegels: 19841984 : kinderzegels - Joop Swarte

Joost Swarte (geb. 1947) ontwierp de kinderpostzgels 1984 met het thema: Het kind en het stripverhaal.
Hij heeft hiervoor geen gebruik gemaakt van bestaande stripfiguren, maar het accent willen leggen op het medium strip zelf. Door 1 plaatje in zijn geheel af te drukken en twee andere slechts voor een klein deel en tot aan de rand wordt de indruk van een stripverhaal gewekt.
In de vier stripverhaaltjes die voor de zegels getekend zijn, heeft hij kinderen de hoofdrol gegeven. De verhaaltjes steunen op het motto: Als ik het voor het zeggen heb, dan zul je eens zien!

Dikkie Dik : 2009

2009 : Dikkie Dik - Jet Boeke

In 1978 tekende Jet Boeke haar eerste Dikkie Dik-verhaal. De oranje kater veroverde meteen ieders hart en dertig jaar later is hij nog altijd onverminderd populair. In 2000 kreeg Jet de Kiekeboekprijs voor Waar is Dikkie Dik?
De “Feestzegels” Dikkie Dik, uitgifte 15 juni 2009. Ze verschijnen in een leuk velletje met 3 verschillende zegels, frankeerwaarde 0,44 €. Tevens geven de Nederlandse posterijen een Postbox uit. Deze bestaat uit het zegelvelletje en 3 postkaarten met dezelfde afbeeldingenPeter van Straaten  : 2011

2011 : Peter van Straaten - Postset

Tekenaar, cartoonist en schrijver Peter van Straaten wordt eredoctor van de Universiteit Leiden. Het eredoctoraat wordt uitgereikt op 8 februari 2011, de geboortedag van de universiteit. Speciaal ter gelegenheid hiervan brengt TNT Post een velletje met drie postzegels en drie passende postkaarten met tekeningen van Van Straaten uit.
van Straaten werkte voor tal van kranten en magazines in Nederland en België (Humo - Penshouse)
Voor meer info over zijn leven en werk : www.petervanstraaten.nl
Copyright (C) rlambert webdesign
Terug naar de inhoud